top of page
banner to the site.jpg

למידת מספרים

חגיגה של מספרים מקפצים על המסך! לימוד מספרים מ-1 ועד 10, בצבעים ובמוזיקה מקפיצה. בקליפ ישנה חזרתיות על המספרים תוך הצגה שלהם על המסך במספר צבעים מה שמסייע לזכור אותם טוב יותר

שיר הABC

באמצעות השיר הזה וגם הקליפ הנאה שלו, הילדים לומדים כיצד להגות את האות בצורה הנכונה וגם כיצד היא נראית.

חודשי השנה

למידת חודשי השנה. בשיר הקצבי והצבעוני הזה, יוכלו הילדים להכיר את שמות חודשי השנה ולעשות בהם שימוש בשיחות שגרתיות.

למידת הצבעים

שיר צבעים נפלא, שלא רק שמלמד את הילדים את שמות הצבעים – הוא משלב זאת עם עצמים מסוימים הצבועים באותו הצבע ומציג אותם על המסך בצורה ויזואלית. באמצעות השיר הילדים יוכלו להכיר את שמות הצבעים ועצמים אשר צבועים באותו הצבע. אחרי שהילדים לומדים לשייך בין הצבעים לחפצים, ניתן לשחק איתם את המשחק הזה גם בדרכים.

ימות השבוע

השימוש בימות השבוע הוא שימוש יום-יומי. בשיר הקצבי והצבעוני הזה, יוכלו הילדים להכיר את ימות השבוע ולעשות בהם שימוש בשיחות שגרתיות עמכם

עונות השנה

למידת עונות השנה תוך כדי הרחבת אוצר המילים.

שירים 

סיפורים

bottom of page